Kulturarvet på väg att raseras – nu ska Nääs slott räddas

Maria Sidén har tagit på sig det svåra uppdraget att se till att Lerums största turistattraktion och kulturhistoriska arv – Nääs slott – bevaras till eftervärlden.
För situationen är allvarlig, med regn som öst ner genom taket i flera av byggnaderna, sättningsskador och en mängd andra akuta problem.