Längre väntetid och minskad nöjdhet på särskilda boenden

Under mandatperioden har coronapandemin pressat äldreomsorgen i landet. I Alingsås har det lett till minskad nöjdhet och en längre väntetid på kommunens särskilda boenden.