Lekplatser i Alingsås byggs om, flyttas och läggs ner

Det finns 40 lekplatser i Alingsås kommun. Samtliga är nu inventerade och framtida åtgärder föreslagna i den nya Lekplatsplanen.