Mer natur och färre bostäder i etapp 4 av Stadsskogen

Arbetet med etapp 4 av Stadsskogen rullar vidare. Detaljplanen har reviderats efter synpunkter och har nu godkänts av kommunstyrelsen. En av de tydligaste ändringarna som har gjorts är att mer natur bevaras, vilket också innebär färre bostäder.
– Många närboende har framfört synpunkter om att den bebyggelse som föreslogs var för omfattande, säger Emelie Aspeheim Spreizer, planarkitekt på Alingsås kommun.