Minskat byggande – personal sägs upp på bygglovsenheten

Under fjolåret minskade antalet bygglovsansökningar kraftigt. Nu får det konsekvenser på kommunens bygglovsenhet där flera tjänster dras in.
– Jag känner otroligt mycket för de här personerna som måste lämna oss, säger Anna Ebbesson, avdelningschef för bygg och miljö på kommunen.