Naturbektraktelsen: Vinterljusa stunder

1905 satt Albert Einstein lutad över papper fyllda med anteckningar och funderade på det synliga ljusets natur.