Nu är bygget av Kabom till kommunhus officiellt invigt

Under måndagen togs ett första officiellt spadtag, eller ska vi säga penndrag, i omvandlingen av Kabomhuset till nytt kommunhus.
Någon spade syntes inte till, men istället fick involverade i projektet skriva sina namn på en lista som skulle bevaras i en tidskapsel i huset.