Nya lagändringar som trädde i kraft första juli

Billigare att laga cykeln, lättare att få jobb för ungdomar och lägre skatt för jordbrukare. Här är ett urval av de lagändringar som kom vid månadsskiftet.

ANNONS

Hårdare straff för knivbrott

Maxstraffet för avsiktliga knivbrott höjs från sex månader till ett års fängelse. Samtidigt sänks bedömningsskalan för vad som räknas som ett grovt knivbrott och maxstraffet ändras från ett till två års fängelse.

Kommunerna ska ge fler barn chansen att gå på förskola

Kommunerna ska reservera en förskoleplats till alla barn som ska fylla tre år oavsett om vårdnadshavare har ansökt om plats. Kommunerna blir även skyldiga att upplysa vårdnadshavare om förskolans syfte och barnens rätt till förskola från att de ska fylla tre år till att de fyller sex år.

Sänkt dieselskatt för jordbrukare

Företag som bedriver jord-, skogs- och vattenbruk ges rätt till en sänkning av skatten på diesel som används i arbetsmaskiner. Detta sker då priset på flera varor inom jord- och skogsbruket har ökat kraftigt efter Rysslands invasion av Ukraina. Skattesänkningen gäller för den diesel som förbrukats från och med 1 januari.

Sänkta arbetsgivaravgifter när företag anställer ungdomar

För att företag ska få bättre möjlighet att behålla och nyanställa ungdomar kommer arbetsgivaravgifterna för personer som har fyllt 18 år men inte 23 år sänkas under juni, juli och augusti. Arbetsgivare ska endast betala ålderspensionsavgiften på 10,21 procent för dem.

Höjd omsättningsgräns för momsbefrielse

För företag som har en omsättning under 80 000 kronor per beskattningsår blir det möjligt att inte vara registrerade eller deklarera mervärdeskatt. Det innebär att Skatteverket inte behöver administrera deklarationer och betalningar för dem. Ändringen innebär att omsättningsgränsen höjs från 30 000 kronor till 80 000 kronor.

Billigare att reparera cyklar och skor

Mervärdesskatten för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne sänks från 12 procent till 6 procent. Syftet med momssänkningen är att bidra till en mer effektiv och hållbar användning av produkter och råvaror, genom att få fler att laga och ändra redan tillverkade varor i stället för att köpa nytt.
ANNONS