Nytt HVB-hem öppnar i Alingsås

Ett nytt HVB-hem öppnar inom kort i Alingsås. Boendet kommer att ta emot barn mellan 8 och 11 år som är i behov av behandling eller utredning.
– Det är en efterfrågad målgrupp där vi inte kan tillgodose det behov som finns, säger Elisabeth Skarnehall, sektorschef på Gryning.

ANNONS
LocationAlingsås|

Boendet Sunnerö ligger i lokaler bredvid Nolbyskolan. Elisabeth Skarnehall berättar att Gryning haft verksamhet i byggnaden tidigare men att den stått tom ett tag.

– Vi har tidigare haft boende för ensamkommande och även akutverksamhet för ungdomar med den bakgrunden i huset. När den verksamheten inte efterfrågades längre stängde vi ned medan vi gjorde en kartläggning av vilken typ av verksamhet vi skulle erbjuda. Nu har vi sökt tillstånd hos Ivo och startar i gång igen, säger Elisabeth Skarnehall.

Att boendet ligger precis intill en skola öppnar upp för ett gott samarbete när det gäller skolgången.

– Barn som blir placerade har skolplikt och då brukar vi ha ett samarbete med skolor i närliggande område, säger Elisabeth Skarnehall.

ANNONS

Boendet har cirka sex platser, lite beroende på vilken problematik de placerade barnen har. Elisabeth Skarnehall kan i nuläget inte säga om det kommer att vara aktuellt att ta emot barn från Alingsås i boendet.

Barnen kan ha få eller inga fungerande sociala relationer och en dålig tillit till vuxenvärlden.

– Vi tar emot barn på uppdrag av socialtjänsterna, det kan även vara från Alingsås. Det är alltid en process att hitta en placering som passar barnet och nätverket runt omkring.

Brukar man placera barn i den egna kommunen?

– Det är väldigt olika, det beror på vilken problematik barnet har. Ibland är närhetsprincipen viktig och ibland är det bra att byta miljö, säger Elisabeth Skarnehall.

Hon beskriver att miljön på boendet ska vara förutsägbar med högt omsorgstagande och trovärdiga relationer till trygga vuxna.

– Barnen kan ha få eller inga fungerande sociala relationer och en dålig tillit till vuxenvärlden. De kan ha bevittnat våld, själva varit utsatta för våld eller andra traumatiska händelser. Bristande skolgång är också ett vanligt problem, säger Elisabeth Skarnehall.

Gryning ägs av kommunalförbunden i Västra Götaland. Bolaget har 20 enheter i regionen för allt från spädbarn till unga vuxna och även familjer. Boendet Sunnerö öppnar 7 november.

Kort om HVB-hem

HVB, eller hem för vård eller boende innefattar verksamhet som bedriver vård eller behandling i förening med ett boende.

Vissa HVB-hem kan till exempel driva behandling för barn och unga med missbruksproblem eller normbrytande beteende.

Andra HVB-hem har inte behandlingsinnehåll utan ger omvårdnad och stöd till de placerade. Till denna kategori hör till exempel majoriteten av de HVB som har ensamkommande barn och unga som målgrupp.

De arbetssätt och metoder som används i ett HVB ska vara relevanta i förhållande till den målgrupp som hemmet är avsett för.

Källa: Kunskapsguiden.se

ANNONS