Olycka på väg 190

Trafiken på väg 190 mellan Brobacka och Östad i riktning mot Göteborg påverkas av en olycka med en buss, enligt Trafikverket.