Omtvistade Tornvillan redo för beslut – kulturförening kritisk

Den påkostade Tornvillan är tänkt att bli en ny signaturbyggnad vid infarten till Stadsskogen.
Alingsåsparkens kulturförening är starkt kritisk till byggnadens placering.
– Vi tycker det är knepigt agerat av kommunen att strypa parkens möjligheter att utvecklas, säger ordförande Börje Andersson.