Operationer riskerar ställas in på grund av blodbrist

Det råder akut brist på blodgrupp 0 negativ vilket kan leda till att operationer ställs in.