Rättegången mot politikerna avslutad – nu ligger avgörandet hos rätten

Har politikerna i den tidigare samhällsbyggnadsnämnden gjort en medveten och straffbar vantolkning av lagen?
Eller tvärtom fattat ett modigt och väl avvägt beslut, helt i enlighet med det handlingsutrymme som lagen ger?
Efter fyra dagars förhandlingar är det nu upp till rätten att fälla sin dom i det uppmärksammade Lövekullefallet.