Så drabbas Svenska kyrkan i Alingsås av cyberattacken

I förra veckan drabbades Svenska kyrkan av en cyberattack som slog ut kyrkans datasystem över hela landet. Datorhaveriet ställer till problem ute i församlingarna där bland annat alla bokningssystem för bröllop, dop och begravningar fortfarande ligger nere.
– Vi försöker lösa det pappersvägen, säger Katarina Egfors Härnring, kyrkoherde i Alingsås.