Så många vårdas med covid-19 på Alingsås lasarett

Det har skett en ökning av covid-19 i Västra Götaland den senaste tiden. I AT:s tre kommuner råder dock ingen större smittspridning på äldreboenden och inte heller Alingsås lasarett ser i nuläget några konsekvenser i verksamheten på grund av covid-19.
– För närvarande har vi fem inneliggande patienter med covid-19, säger chefläkaren Per Wiger.