Så mycket pengar kan partierna få i stöd

Ett förslag på fördelning av partistöd i lokalpolitiken i Alingsås har tagits fram.