Så ska Alingsås lasarett hämta hem gigantiska underskottet

Sjukhusen i Väster, där Alingsås lasarett ingår, dras med ett enormt underskott. Totalt behöver ett besparingsbeting på 350 miljoner kronor genomdrivas för att nå en budget i balans. Omkring 170 tjänster kan försvinna inom Sjukhusen i väster.
– Jag skulle säga att det är en mycket utmanande situation, säger Martin Rösman, sjukhusdirektör för Sjukhusen i väster.