Så vill Ingaredsborna skapa en naturlig mötesplats

Pingis, biljard, musikstudio och föreläsningar. Det är en del av önskemålen från ortsborna när Alingsås kommun tar ett helhetsgrepp kring Ingareds nya skola, bibliotek och fritidsgård.