Så vill partierna lösa bristen på bostäder

I nuläget står över 21 000 personer i Alingsåshems bostadskö. Enligt en enkät som bostadsbolaget har gjort lider 2 procent av dem som står i kön av akut bostadsbrist. Samtidigt som många efterlyser fler bostäder och vill se en snabbare byggtakt oroas andra över att en alltför snabb expansion ska gå ut över Alingsås småstadskaraktär.
AT har frågat partierna hur de vill lösa bristen på bostäder och i vilken takt de vill att Alingsås ska växa.