Samråd om vattentäkt i Alingsås

Under onsdagen började samrådstiden för vattentäkten i Nolhaga, som kan komma att bli ett vattenskyddsområde.