Satsning på gratis fritidskort till ungdomar i Alingsås

Det blir gratis fritidskort till ungdomar i Alingsås kommande sommarlov. Det fattar kommunfullmäktige beslut om i budgeten för 2024–2026.