Skolinspektionen riktar kritik mot Kullingsbergsskolan

Kullingsbergsskolan i Alingsås måste förbättra sina rutiner för stödåtgärder till elever och utreda stödbehoven snabbare. Det kräver nu, bland annat Skolinspektionen efter en tillsyn. Rektorn håller med om påpekandena och säger att bristerna ska åtgärdas.