Skolrobot inte aktuell för hemmasittare

Den skolrobot som Alingsås kommun sa ja till i början av året är inte aktuell att användas för elever med problematisk skolfrånvaro.
– Det finns andra stödinsatser som bättre möter behoven vid den typen av frånvaro, säger förvaltningschef Helena Balte.