Sparpaket väntar för Stampen Media

Koncernen Stampen Media, där Alingsås Tidning ingår, kommer genomföra ett större sparpaket under hösten. Orsaken är en vikande annonsmarknad.