Stillastående lastbil på E20 — stopp i ett körfält

Trafiken på E20 mellan trafikplatserna Hästerydsmotet och Bodarnamotet i riktning mot Alingsås påverkas av en lastbil som står stilla i höger körfält, enligt Trafikverket.