Stillastående lastbil stör trafiken på väg 1751

Det är problem i trafiken på väg 1751 mellan trafikplats Ingaredsmotet och Hemsjö i båda riktningarna. Orsaken är en lastbil som har fått stopp, enligt Trafikverket.