Stillastående personbil stör trafiken på E20

Trafiken på E20 mellan trafikplatserna Hästerydsmotet och Ingaredsmotet i riktning mot Göteborg påverkas av en personbil som står stilla, skriver Trafikverket.