Stort intresse köpa övergivna båtar av Alingsås kommun

Kommunen säljer nu de båtar som omhändertagits efter att de legat övergivna på kommunala mark runt sjön Gerdsken. Intresset att köpa båtarna har varit stort.