Svåra avvägningar när Bälinge företagspark byggs ut

Ett 80 hektar stort verksamhetsområde utmed E20 i Bälinge ska locka fler företag att etablera sig i Alingsås och samtidigt ge befintliga företag möjlighet att växa.
Kommunens planer väcker dock starka reaktioner – bland annat påtalade länsstyrelsen under samrådet att förslaget inte tar tillräcklig hänsyn till områdets kulturmiljövärden.
Nu ska förslaget ut på granskning.