Trafiken läggs om på väg 180 i järnvägsunderfarten i Alingsås

Slutet börjar skönjas på det omfattande vägarbetet på väg 180 i järnvägsunderfarten i Alingsås. Trafiken leds nu om när projektet går in i slutfasen.