Trafikverkets satsning på säkrare väg i Norsesund dröjer

Trafiksäkerheten ska bli bättre för gående och cyklister som rör sig till och från Norsesunds station söder om Alingsås – men satsningen på en säkrare väg har Trafikverket nu skjutit på obestämd framtid.