Upphandlingen klar – de ska bygga cirkulationsplatsen

En cirkulationsplats ska ersätta korsningen vid Göteborgsvägen och Stråhles allé i Alingsås. Under våren har upphandlingen inför projektet pågått och det står nu klart vilka som ska utföra arbetet.