Varning för vildsvin på vägen på väg 180

Trafiken på väg 180 mellan Cirkulationsplats Brogården och Brobacka i båda riktningarna påverkas av att det har kommit upp ett vildsvin på vägen, enligt Trafikverket.