Varning för vildsvin på vägen på väg 180

Trafiken i båda riktningarna på väg 180 mellan Fagerlid och Ängabo påverkas av att ett vildsvin rör sig på eller vid sidan av vägen, enligt Trafikverket.