Vildsvin på fel sida av viltstängslet på väg 190

Ett vildsvin har kommit upp på vägen och påverkar trafiken i båda riktningarna på väg 190 mellan Östad och Brobacka, uppger Trafikverket.