Beskedet: Grönt ljus för elstödet – men får ett pristak

Energimarknadsinspektionen godkänner det elprisstöd som Svenska kraftnät tagit fram, meddelar myndigheten på torsdagsförmiddagen.

ANNONS
|

Den 27 oktober lämnade Svenska kraftnät in en ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) för att få tillåtelse att använda cirka 55,6 miljarder av så kallade flaskhalsintäkter för att finansiera ett kontantstöd till den svenska befolkningen. Ei godkände under torsdagen denna ansökan fast med ett undantag – ett tak för stora elkonsumenter införs.

Elprisstödet är tänkt att ges till hushåll och företag i södra och mellersta Sverige, alltså de områden som ingår i elområde 3 och 4.

Högt till tak

I pressmeddelandet skriver myndigheten att det automatiska elprisstödet, alltså det som hushållen kommer att få utan att lämna in en ansökan, betalas ut för förbrukning som inte överstiger 3 miljoner kilowattimmar. I och med detta tag begränsas kontantsumman som utbetalas automatisk till enskilt företag eller hushåll till 1,5 miljoner kronor i elområde 3, där Västra Götaland och Norra Halland ingår.

ANNONS

För elkunder vars förbrukning överstiger 3 miljoner kilowattimmar krävs en särskild kompletterande ansökan .

Ytterligare stöd kan ges efter ansökan. Det innebär att elslutkunder med en förbrukning över 3 miljoner kilowattimmar måste ansöka om att få stöd för förbrukningen som överstiger denna nivå. Kompletterande stöd ges om elslutkunden kan visa att den har haft en faktisk kostnad för el som överstiger referenspriset under perioden oktober 2021 till och med september 2022. Den faktiska kostnaden är kostnaden med hänsyn tagen till eventuella prissäkringar eller liknande.

— Vi anser att det inte är förenligt med kravet på proportionalitet i krisinterventionsförordningen att elslutkunder med en mycket hög elförbrukning som exempelvis prissäkrat sig till en lägre nivå, och därför inte har drabbats av höga elpriser, ska få stöd. Därför har vi satt ett tak för hur mycket man kan få utan ansökan, säger Elin Broström, som leder Ei:s arbete med uppdraget, i pressmeddelandet.

Svenska kraftnät: ”Taket kommer att innebära förseningar”

Avdelningschefen för elmarknad på Svenska kraftnät Malin Stridh säger till TT att pristaket kan komma att leda till förseningar av utbetalningarna.

– Det här taket kommer att innebära förseningar för när vi kan betala ut stödet, säger Malin Stridh, avdelningschef för elmarknad på Svenska kraftnät, till TT.

Svenska kraftnät menar att taket kommer att innebära att myndigheten behöver förhålla sig till mer komplexa EU-regler då det innebär att olika aktörer behandlas olika.

Svenska kraftnät kan ej svara på när elprisstödet kan komma att betalas ut.

Räkna ut hur mycket du får i elstöd

Elområde tre: 0,5 x din elförbrukning under oktober 2021 – september 2022.

Till exempel: Om du förbrukar 20 000 kilowattimmar under perioden i elområde tre kan du få ut 10 000 kronor.

LÄS MER:Regeringens besked: Elstöd till södra Sverige

ANNONS