Extern granskning tillsätts av sjukhusens ekonomi

Västra Götalandsregionen tillsätter en extern granskning av sjukhusens ekonomi. Beslutet fattas på initiativ av oppositionen, efter informationen om att sjukhusen redan efter februari befinner sig i stor ekonomisk kris.
– För att säkerställa att vi får en ordentlig genomlysning vill vi ha hjälp utifrån, säger Lars Holmin (M), vice ordförande i regionstyrelsen.