Därför övergav Herrljunga räddningstjänstplanerna

Räddningstjänsten i Herrljunga kostar flera hundra kronor mer per invånare och år än i grannkommunerna. Alingsås och Vårgårdas ultimativa krav på snabb bantning av kostnaderna är ett av skälen till att Herrljunga hoppat av planerna, säger nu Mats Palm (S).