Efter kritiken – kommunens planer om Sämsjön ändras

Herrljunga kommun har tidigare planerat att dra en VA-ledning i Sämsjön. Men efter kritik från boende i området och en utredning av kommunen, kommer ledningen dras runt sjön i stället.