Förvaltningsrätten godkänner kommunens arvodesfördelning

Oppositionspartierna i Herrljunga har tidigare överklagat ett beslut som togs av kommunfullmäktige angående fördelning av arvoden. Förvaltningsrätten i Jönköping ger rätt till styrets förslag.