Här kan Herrljunga få plats för husbilar

Kommunen föreslår nu att ställplatser för husbilar anläggs vid gamla guldgrävarlägret vid korsningen Storgatan-Vedumsvägen.