Integritetskränkning förekom på HVB-hem i Herrljunga

500 kronor i böter om man råkar gå in i personalrummet. Men extra veckopeng om man sköter sig. Arbetssättet som internt kallas ”gubbsystemet”, på HVB-hemmet Villa Fredriksborg, får nu kritik av Inspektionen för vård och omsorg.