Johanna leder våldspreventivt arbete

Herrljunga kommun vill arbeta mer aktivt med förebyggande insatser för att komma till rätta med våldet i lokalsamhället. – Det känns som att det finns energi i den här frågan i Herrljunga, konstaterar Johanna Linnaro, ny projektledare i kommunen.