Kommunstyrelsen säger ja till reservat på Orraholmen

Kommunstyrelsen sa i veckan ja till att avsätta mark för ett kommunalt naturreservat på Orraholmen.
– Det är fantastiskt, säger Kjell Johansson, ordförande i Naturskyddsföreningen.