Mats Palm (S): ”Finns en del betänkligheter”

På bara ett drygt halvår har Herrljunga kommun hoppat av planerna på samgående med två räddningstjänstförbund – först Storgöteborg och nu Alingsås-Vårgårda, AVRF. Men kommunstyrelsens ordförande Mats Palm (S) försvarar agerandet.