Ministern om vargattackerna: Stammen måste minska betydligt

På kort tid har 36 djur rivits av varg i Västra Götaland – varav fem stycken i Herrljunga för bara några dagar sedan. Ett bevis på att vargstammen måste minska, enligt landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).
– Det är i allra högsta grad en trygghetsfråga, svarar han via mejl.

ANNONS
|

Under natten mot lördagen dödades tre tackor och två lamm i en vargattack söder om Herrljunga. Det är den tredje i området runt Sjuhärad på kort tid.

I slutet av maj förlorade en gård norr om Ulricehamn 24 får efter en vargattack. Knappt ett dygn tidigare revs sju får i Bollebygd.

– Det är väldigt tragiskt. Jag har befarat den här utvecklingen i och med att vargstammen breder ut sig, framför allt söderut där vi har större och tätare djurbesättningar, säger landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Det viktigaste nu är att vargstammen minskar, menar han. Enligt Naturvårdsverkets senaste räkning finns det i dagsläget runt 450 vargar i Sverige. I Västra Götaland har vargstammen ökat kraftigt på senare år och nu finns cirka 50 vargar i länet.

ANNONS

– Vargstammen behöver vara betydligt mindre, säger Peter Kullgren, som i tidigare sagt att regeringen vill minska den till 170-270 individer.

Kallat landshövdingar till möte

Ett misslyckat led i att minska vargstammen menar Peter Kullenberg bland annat är vinterns licensjakt. 75 vargar fick fällas, men när jakten var slut låg siffran på 57. Nu pågår ett arbete för att ta reda på varför det blev så.

– Jag har bland annat haft möte med landshövdingarna i de län där vi har haft licensjakt, men även i de län som har varg men inte hade möjlighet till licensjakt.

Licensjakt

Licensjakt bedrivs för att uppnå olika rovdjursförvaltningsmål, främst för att minska tätheten av rovdjur i ett område, eller för att hålla stammen på en konstant nivå.

Licensjakt är inte aktuellt om antalet djur skulle ligga under länets miniminivå. Licensjakt sker exempelvis utifrån kriterier baserade på inventeringsresultat, skadesituation, genetisk status, påverkan på jakt, lokala koncentrationer av arten samt hur länge det funnits revir i området.

Det är Naturvårdsverket eller Länsstyrelsen som fattar beslut om licensjakt.

Källa: Länsstyrelsen

Samtidigt är vargen fridlyst i Sverige och klassas som starkt hotad i Artdatabankens rödlista.

Hur resonerar du kring det?

– Vargstammen har växt de senaste 20 åren och det finns betydligt fler i Sverige än referensvärdet på 300 vargar. Regeringen verkar bland annat för att ändra vargens skyddsstatus i EU genom att ändra skyddsnivån på varg i art- och habitatdirektivet. Det är även någonting som Europaparlamentet har uppmanat EU-kommissionen att göra, säger Peter Kullgren.

Ministern: Följer frågan noga

Regeringen har sedan tidigare ett uppdrag att utreda referensvärdet för varg.

– Förutom det så ser min politiska stab nu över pågående och eventuella framtida uppdrag på det här området. Jag avser att följa utvecklingen i den här frågan noga.

Rödlistning

Den svenska rödlistan är en lista över arter och deras hotstatus i Sverige. Den baseras på en bedömning av enskilda arters risk att dö ut från landet.

Bedömningen görs utifrån internationellt vedertagna kriterier som baseras på flera olika riskfaktorer och resulterar i att arten hamnar i en viss kategori: livskraftig, kunskapsbrist, nära hotad, sårbar, starkt hotad, akut hotad eller nationellt utdöd.

Källa: Artdatabanken

Från och med januari i år har regeringen förstärkt viltskadeanslaget med 15 miljoner kronor per år. Förstärkningen innebär att det finns mer medel att söka för att förebygga eller ersätta skador orsakade av bland annat rovdjur.

– När tamdjur skadas eller dödas av rovdjur så innebär det stora försluter för lantbrukaren, säger Peter Kullgren.

”Det är i allra högsta grad en trygghetsfråga”

Peter Kullgren säger att han tror att fler har fått upp ögonen, i vad han kallar för vargproblematiken, i och med att allt fler möter varg i tätbebyggda områden.

– Det är i allra högsta grad en trygghetsfråga, det har inte minst jag som är från Värmland erfarit. Vargen är ett rovdjur och det får man inte glömma. Attackerna som nu skett i Sjuhäradsområdet visar hur hänsynslös vargen är mot sina byten.

LÄS MER:Niklas förlorade fem får i vargattack: ”Ingenting kommer bli sig likt nu"

LÄS MER:Rekordmånga vargar i länet

LÄS MER:Eftersöksjägarens ilska mot respektlösa bilförare

ANNONS