Naturbetraktelsen: En vanlig sketen tisdag

Det är en ruggig morgon. Fukten driver i luften och ljuset dröjer. Jag äter frukost och tittar ut genom ett regnvått fönster.