Nedfallna träd påverkar trafiken på väg 182

Trafiken i båda riktningarna på väg 182 mellan Asklanda och Stenö påverkas av nerfallna träd, enligt Trafikverket.