Så mycket pengar lägger Herrljunga på folkhälsoarbete

Bra för unga, mindre bra för äldre? Emma Blomdahl Wahlberg (C) och Bo Naumburg (V) var inte helt överens om kommunens folkhälsoarbete när frågan diskuterades i fullmäktige.