Mats Palm (S), Magnus Jonsson (V), Lotta Norén (L) och Emma Blomdahl Wahlberg (C) har kommit överens om att styra Herrljunga tillsammans de närmaste fyra åren. Samtalsklimatet är gott, betonar de och presenterar tio punkter som det finns politisk enighet om.
Mats Palm (S), Magnus Jonsson (V), Lotta Norén (L) och Emma Blomdahl Wahlberg (C) har kommit överens om att styra Herrljunga tillsammans de närmaste fyra åren. Samtalsklimatet är gott, betonar de och presenterar tio punkter som det finns politisk enighet om. Bild: Philip Mauritzson

Så vill nya politiska styret få Herrljunga att lyfta

Fler företagsetableringar, fler hyresrätter och fler anställda som fixar språket. Det är tre av tio fokusområden för det nya politiska styret bestående av S-C-V-L.
– Det är skönt att det här har landat, det har varit några fruktansvärda månader, säger Lotta Norén (L).

ANNONS
|

Till höger sitter gruppledarna Emma Blomdahl Wahlberg (C) och Lotta Norén (L), bredvid Magnus Jonsson (V). Tillsammans med Mats Palm (S) på motsatt sida utgör de kärntruppen i det nya politiska styret. ”Det var inte förstavalet” konstaterar Emma Blomdahl Wahlberg. Det skrattas lite ansträngt.

Det är fel att säga att det är en festkommitté som välkomnat de fyra journalisterna in i kommunhuset. Det tilltänkta kommunalrådet Mats Palm (S) ska leda kommunen genom mycket tuffa ekonomiska år, Magnus Jonsson får tona ner retoriken och hans Vänsterparti får inga presidieplatser.

Det får inte heller Liberalerna som gjorde ett katastrofval och kommer till maktens bord med ett mandat. Centerpartiet hade kommunalrådsposten inom räckhåll, men nu har ”bägaren runnit över”, enligt Emma Blomdahl Wahlberg, vad gäller samarbetet med Moderaterna.

ANNONS

Gott om respekt

Men det finns i alla fall gott om respekt för varandra, betonar politikerna.

– Att skapa ett klimat av samarbete är en process, säger Mats Palm.

– Jag har fullt förtroende för Magnus, säger Emma Blomdahl Wahlberg.

– Det här känns helt okej, säger Lotta Norén, som betonar att S och L redan haft ett samarbete.

– Det finns säkert vänsterpartister i landet som tycker att det är konstigt att vi samarbetar med C och L, säger Magnus Jonsson.

– Som politiker måste man fatta beslut som inte känns 100 procent bra, säger Emma Blomdahl Wahlberg.

Mats Palm (S) är tilltänkt som kommunalråd men kommer att dela med sig av arbetstiden till Emma Blomdahl Wahlberg (C) i frågor som rör Fokus Herrljunga och näringslivsutveckling.
Mats Palm (S) är tilltänkt som kommunalråd men kommer att dela med sig av arbetstiden till Emma Blomdahl Wahlberg (C) i frågor som rör Fokus Herrljunga och näringslivsutveckling. Bild: Philip Mauritzson

De fyra partierna har enats om tio politiska frågor som kommer att ligga till grund för vart Herrljunga ska vara på väg de närmaste fyra åren. Du ser dem i faktarutan nedan.

Slå vakt om kärnverksamheten

Man är också eniga om vilka partier som ska sitta på ordförandeposterna i nämnderna. Namnen kommer att väljas på fullmäktige i december.

Men så var det tillbaka till ekonomin. För kanske är det inte så svårt att komma överens när det inte finns så mycket resurser att bråka om. Mats Palm säger att det handlar om att slå vakt om den kommunala kärnverksamheten när förändringar i pensionssystemet, inflation och löneläget samt trög befolkningsutveckling ska hanteras.

– Det är bra att vi planterat en samsyn och vi har inga orealistiska förväntningar, säger Mats Palm.

– Minsta lilla satsning kommer att bli positiv, tillägger Magnus Jonsson.

Prioriterade politiska frågor för Herrljungastyret

• Planlägga nya bostadsområden och industrimark

• Skapa förutsättningar för nya företagsetableringar

• Ge ägardirektiv till HERBO för byggande av nya hyresrätter även utanför centralorten

• Öka språklig kompetens bland personal inom äldreomsorg

• Stärka kommunens service till företag

• Möjliggöra mer strandnära bebyggelse/skapa nya LIS-områden

• Samverka med organisationer för att stärka Infrastruktur

• Arbeta strategiskt med kommunens kompetensförsörjning

• Stärka kommunens relation till kommunens föreningsliv

• Hitta formerna för ett utvecklande av Gäsenegården

• Bevara nuvarande skolstruktur

• Inga ytterligare initiativ tas rörande LOV under mandatperioden.

LÄS MER:Efter allmänhetens tips: polis hittade skarpladdat gevär

LÄS MER:Biogas allt hetare - nu byggs anläggningen i Tumberg ut

LÄS MER:Fäller Jernskiegg (SD) Lövekulleåklagaren?

ANNONS